Holst Foods AS har historie tilbake til 1864. Bedriften har i alle år vært en betydelig aktør innen import av kjøtt og kjøttprodukter. Virksomheten startet med import av saltet storfe- og svinekjøtt i tønner fra USA og Argentina. Produktene ble solgt både innenlands og som skipsproviant, og ble benyttet av hvalfangerflåten frem til slutten av 1960 årene. Importen ble etter hvert utvidet til å omfatte andre kjøtt og biprodukter fra flere land, og med leveranser til kunder i Sverige og Finland.

I dagens marked er Holst Foods AS en av de ledende kjøttimportørene til Norge med en stor andel av Storfe, lam og gris. Våre kunder er kjøttindustrien samt storhusholdning og offshore.

Vår lange erfaring med internasjonal kjøtthandel har gitt oss bred kontaktflate bygget på langsiktige relasjoner. Våre viktigste leverandører er verdens ledende produsenter av kvalitetskjøtt. Alle våre leverandører tilfredsstiller høye kvalitetskrav og EU-godkjente anlegg er en selvfølge.