Holst Foods har gjennom en årrekke hatt fokus på kvalitet i alle ledd. Dette gjelder alle faser i en leveranse fra produsent i utlandet via vårt lager og distribusjonen til våre kunder. Vi arbeider målrettet med å kunne garantere produktsikkerhet fra leverandør til kunder. Dette arbeidet består i å besøke produsenter, gårder, distribusjonssentraler osv. Alle våre leverandører er godkjent i henhold til EU`s veterinære lovverk i tillegg til de fleste produsenter har ytterligere godkjenninger som BRC, HACCP, ISO osv.

Vårt IK – Mat system er bygd opp i samarbeid med ekstern konsulent, og i tillegg blitt justert etter gjennomganger med lokalt Mattilsyn. Systemet blir kontinuerlig overvåket og jevnlig oppdatert etter faste rutiner. Internrevisjon blir foretatt kvartalsmessig, dette også i samarbeid med eksterne krefter.

I forbindelse med intern revisjon foretar vi obligatoriske test av løsninger for sporbarhet og tilbaketrekking. Likeledes blir det foretatt interne revisjoner av lagre for både kjøle – og frysevarer

Våre kjøle- og fryselager er godkjent av EUs veterinære lovverk og blir jevnlig revidert i henhold til lover, regler og forskrifter for lagerhold av kjøtt og kjøttprodukter.

Holst Foods har utviklet et system for sporbarhet og tilbakekallelse, vi har til enhver tid full oversikt over opprinnelse og hvor produktene er levert. Hvis noe uforutsett skulle skje vil vi i løpet av meget kort tid ha en full oversikt over hvor varene er levert.