1
2
3
4
1

Skandinavia/Europa

2

Sørlige Afrika

3

Sør-Amerika

4

Oceania

Kjøttvarer fra hele verden

Holst Foods importerer kjøtt fra hele Europa. Fra Skandinavia importerer vi storfe, gris og lam, produksjonen i disse landene er veldig lik det vi er vant til i Norge. Sverige og Finland har samme salmonella status som Norge, kjøtt fra Island,Tyskland og Danmark testes for salmonella før hver leveranse. Fra Tyskland importerer vi råvarer og helt slakt av storfe. Alle våre leverandører er anerkjente slakterier/produsenter som sette kvalitet og hygiene i fokus.

Fra en av Europas ledende produsent, Boer, importerer vi kalv og gjøkalv. Gjøkalv er en kalv som er fostret opp på melkeerstatning. Kjøttet blir lysere og mørere enn hos vanlig kalver. Gjøkalver slaktes når de er inntil 8 måneder gamle. Kalv slaktes når de er mellom 8 til 12 måneder gamle.

I Italia har vi gode og anerkjente produsenter/leverandører av Parmaskinke, salami og andre velsmakende produkter. Vi importerer noe viltkjøtt av hjort fra flere land i Europa og fra Skottland importerer vi ryper.

Botswana og Namibia er to fantastiske land beliggende i det sørlige Afrika. Kjøtt fra disse to landene er sannsynligvis det mest kontrollerte kjøttet på det norske marked. Kjøttet kommer fra frittgående dyr og har internasjonalt et meget godt renommé for sin gode spisekvalitet. Bruk av hormoner er forbudt ved lov og dyrene livnærer seg ved beiting i utmark hele året. Produksjonen foregår under særdeles streng kontroll av alle hygieniske og bakteriologiske aspekter. Alt kjøtt fra Botswana og Namibia er meget tydelig merket med opprinnelsesland, produksjonssted, kvalitet, dato for slakting og en strekkode som gir informasjon om alder, kjønn, slaktetidspunkt samt opprinnelig eier av dyret. Full sporbarhet har vært praksis i mange år.

Fra Namibia og Botswana importerer Holst Foods biffer, fileter og produksjonsråvare av Storfe. I tillegg importerer vi benfrie lammeprodukter fra Namibia.

Argentina: Over halvparten av det samlede arealet i landet brukes til jordbruksproduksjon, det meste nyttes som beitemark. Oppdrett bedrives særlig på pampasen med saftig og næringsrikt gress. Argentina er en av verdens største produsenter av storfekjøtt, kvegavlen domineres av produsenter med store farmer. Hele Argentinas matkultur dreier seg om kjøtt. Kveget beiter stor grad fritt, og lever et avslappet liv før de slaktes. Angus og Hereford er anerkjente raser som benyttes i stor grad i Argentina. Lammeproduksjonen forgår i det sørlige Argentina, nærmere bestemt i Patagonia.

Uruguay: Uruguay består hovedsakelig i steppe landskap som brukes til beitemark for landets store kvegflokker, hester brukes i stor grad ved gjeting av de store kvegflokkene. Montevideo er hovedstaden i Uruguay og det bor i overkant av 3 millioner mennesker i landet. De mest vanlige storferasene i Uruguay er Hereford, Angus og Black Angus, dette er en garanti for at kjøttet er av meget høy kvalitet, mørt og saftig. Fra Uruguay importerer vi forskjellige produkter av storfe, men også lammeprodukter som indrefilet, ytrefilet og benfri lammestek. Produksjonsanleggene som er godkjent for EU er av meget høy kvalitet hvor renhold og teknologi er satt i fokus

Brasil: Brasil er verdens største storfeprodusent med ca 200 millioner dyr som går fritt på store områder og beiter på saftig gress. Den brasilianske storferasen er produktiv og er tidlig slakteklar. Kjøttet er av jevnt god kvalitet og på høyde med kjøtt fra resten av Sør Amerika. Alle produksjonsanlegg som er godkjent for eksport til EU er av meget høy kvalitet. Det er forbudt å bruke veksthormoner i storfeproduksjonen i Brasil som for resten av Sør Amerika. Brasil har igjennom de siste 8 – 10 år vært den største eksportør av storfekjøtt til Europa.

New Zealand er verdenskjent for sitt lammekjøtt, men produserer også storfe og hjort. New Zealand har gode forhold for kjøttproduksjon. Dyrene har naturlige beiteområder, stabilt klima og store avstander mellom gårdene. Dyrene oppholder seg ute og lever stort sett bare på gress. Det gjør at kjøttet blir magert, godt marmorert, svært mørt og meget smaksrikt. New Zealand har tilsvarende dyrevernlov som Norge og har forbud mot veksthormoner. Fra New Zealand importerer vi lam, storfe og hjortekjøtt.

Australia er anerkjent som ledende innen Halal kjøttproduksjon. Det har de blitt gjennom samarbeid med ulike islamske organisasjoner. Disse er organisert til å overvåke, kontrollere og sertifisere alt Halal kjøtt fra Australia. Fra Australia importerer Holst Foods lammekjøtt.